Mobbing Nedir?

İş hayatında sık sık karşılaşılan ve iş kaybı veya istifayla sonuçlanabilen mobbing, bir iş yerinde çalışana uzun süre boyunca uygulanan sistematik psikolojik baskı ve yıldırma politikası ile davranışlarının bütününü ifade eder. Daha ziyade hiyerarşik özellik taşıyan gruplarda, denetimin yetersiz olduğu yerlerde, otorite sahibi olan ya da olduğunu düşünen kişi veya gruplar tarafından iş birliği halinde…